mv

mv

FBZシリーズ

誰にでも使いやすく、を考えた簡単調整の仕上台

吸引 インバータ 高さ調整

FBZシリーズ

インバータ搭載・高い操作性のマルチタイプ

型式 電源
電圧
モーター出力 平台寸法 製品寸法 製品質量
(重量)
備考
FBZ-F-1000N 100V
200V
400W W1000xD650 W1220xD870xH760 103kg
●馬付
●インバータ制御
●手動昇降装置付
●排気筒付も可能
●吹上機能付
(FBZ-U-1200Nのみ)
FBZ-F-1200N W1200xD650 W1420xD870xH760 106kg
FBZ-U-1200N 110kg
FBZ-F-900N 100V
200V
400W W1000xD650 W1220xD870xH760 87kg
●馬なし
●インバータ制御
●手動昇降装置付
●排気筒付も可能
FBZ-F-1100N W1200xD650 W1420xD870xH760 90kg
FBZ-F-1130N 100V
200V
400W W1200xD900 W1420xD900xH760 103kg
●馬なし
●インバータ制御
●手動昇降装置付
●排気筒付も可能
●メリヤス、ニット仕上用
FBZ-F-1150N 200V W1500xD900 W1720xD900xH760 112kg
FBZ-F-1180N 200V W1800xD900 W2020xD900xH760 116kg

FBZ-F-300N
(和服用)

100V
200V
400W W1800xD900 W2020xD1000xH2000 130kg
●和服仕上用